Kozmetik Uygulamalar

RADYOFREKANS:

      Rodyo dalgaları ile dokularda ısı artışı ve kollojen aktivasyonu sağlanması prensibine dayanmaktadır. Cilt derinine uygulamak için özel aparatları ve farklı tipleri mevcuttur. Diğer kozmetik uygulamalarla kombine edilebilmektedir. Doğru hastaya, doğru cihazla ve deneyimli bir hekim tarafından uygulandığında sonuçlar muhteşem olacaktır.

      Dokulardaki su moleküllerinin hareketlenmesini sağlayan radyo dalgaları ısı artışına sebep olmaktadır. Bu sayede fibroblastların aktivasyonu ve kolojen sentezi sağlanmaktadır. Kolojen dokuların sıkılığı ve sağlamlığını belirleyen bir yapıdır. Su tutarak dokunun canlılığına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca oluşan sıcaklık hücre yapısını da yok etmektedir. Bu sayede yaşlı hücreler yok edilmekte ve yeni hücre oluşumuna imkan verilmektedir. Hücrelerin yenilenmesinin yanı sıra kolojen artışı ile bağ doku yenilenmesi, doku sıkılığında artma; kısacası doku geçleşmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Doğru hastaya, doğru cihazla ve deneyimli bir hekim tarafından uygulandığında sonuçlar muhteşem olacaktır. İyi bir cihaz, yetenekli bir hekim ve ne istediğini bilen hasta kombinasyonu gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki radyo frekens masum bir teknoloji değildir. Tümör cerrahisinde ve burun cerrahisinde doku yok edici olarak, flep cerrahisinde ise neşter yerine kesici olarak kullanılabilmektedir.  Bu sebeple güzelleşmek uğruna atılacak yanlış adımlardan kaçınılması gerekmekedir.

 

 

 

 

 

 

 

ULTRASOUND:

      Ses dalgalarının tıpta kullanımına görüntüleme yöntemleri ile başlanmıştır. Ancak böbrek taşı kırmaktan güzellik katmaya kadar çeşitli endikasyonlarla kullanılmaya devam edilmektedir. Doku sıkılaştırıcı etkisi radyofrekans cihazlarına benzemektedir. Ancak istenilen derinliğe uygulanması için iğnelere veya özel aparatlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Ses dalgalarının istenilen seviyede odaklanması ile doku derinliği değiştirilebilmektedir. Tüm kozmetik ve estetik işlemlerde, ehil olmayan uygulayıcıların elinde sonuçlar aşağıdaki gibi olabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/radio-frequency-treatment
gallery/radyofrekanss
gallery/radyofrekans
gallery/ipl