Cerrahi Uygulamalar

LİPOSUCTİON ve LİPOŞEKİLLENDİRME:

      Liposuction temelde yağ dokunun vakumlanması esasına dayanmaktadır. Çeşitli isimler altında yardımcı cihaz ve yöntemlerin eklenmesi ile lazer, usg, motor destekli liposuction teknikleri geliştirilmiştir. Bu tekniklerin avantajları yanında dezavantajları da mevcuttur. İşlem süresini kısaltan bir teknik, işlem sonrası fazla ödeme sebep olabilmektedir. Tekniğin seçimi hekimin hangi teknikte daha iyi olduğuna ve hastaya göre belirlenmelidir. Ayrıca ameliyatı yapacak merkezde hangi teknolojinin olduğu da önemlidir. Bunlara ek olarak hangi bölgede çalışılacağı, yağ miktarı, hastanın sağlık durumu gibi etkenler de teknik seçimini etkilemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lipo şekillendirmede amaç bir bölgeden yağları uzaklaştırmak değil, o bölgeye yağları kullanarak şekil vermektir. Erkek hastalarda genellikle karın kaslarının baklava dilimi görüntüsü, göğüsteki pektoral kasların görüntüssü gibi görselliğe yçnelik algı oluşturmaktır. Kısaca belirli noktalardan yağ aspire ederek üç boyutlu bir görüntü sağlamaktır. Liposuction ile ilgili söylenecek her şey lipo şekillendirmede de geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lipoşekillendirme ve inceltme işlemleri sadece gövde, kol ve bacaklarla sınırlı değildir. Boyun, yüz, el ve ayak bileği, diz ve bacak arası gibi pek çok bölgede kullanılmaktadır. Aşağıda bazı uygulama bölgeleri gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

gallery/lipoşekil2
gallery/lipoşekil1
gallery/lipoşekil3
gallery/lipoşekil4
gallery/lipoşekil5