Onarım, Yara ve Yanık

KAZA ve KANSER SONUCU ORGAN veya DOKU KAYIPLARI:

       Tıbbi sebepler veya kazalar sonucu doku ve organların kaybında plastik cerrahinin rekonstrüktif ve plastik kısımları devreye girmektedir. Doku veya organa en yakın uyum ve fonkiyon için gerekli müdahaleler yapılarak hastalar rehabilite edilmeye çalışılır. Hiç bir zaman orjinali gibi olmasa da yokluğuna kıyasla kat kat iyi sonuçlar alınmaktadır. Meme kanseri sonucu memesi alınan hastalar, kaza sonrası dokularında kayıp olan hastalar bunlara en iyi örneklerdir. 

      Organ ve doku kayıpları gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra kişiye özel olarak planlanan onarım seçenekleri ile doğala en yakın ve en fonksiyonel biçimde düzeltilmeye çalışlmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tedavi planları hastaya göre hasta, hekim ve hasta yakını görüşleri alınarak kararlaştırılır. Aynı durumun farklı çözüm yolları olması plastik cerrahinin gücünü oluşturmaktadır. Örneğin meme kanseri sebebi ile memesi alınan bir hastaya sırtından, karnından veya başka bir yerinden alınan kendi dokusu ile onarım; silikon veya benzeri bir protez ile onarım; doku genişletici yardımı ile onarım; yağ, hyaluronik asit ve benzeri dolgu maddeleri ile onarım... seçeneklerden yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Hangi onarım seçeneğinin uygulanacağı ise başta hekiminiz olmak üzere hep birlikte karar verilmelidr.

 

 

gallery/meme_rek1
gallery/meme_rek2